93 786 92 10 tecnic@dtermica.com

Quines són les subvencions per instal·lar aerotèrmia a Catalunya?

L’aerotèrmia és una solució de climatització i aigua calenta sanitària (ACS) cada cop més usada pels seus avantatges davant d’altres sistemes. Com que es tracta d’una solució energètica renovable que evita emissions locals de CO₂, i amb capacitat per instal·lar-se a tota mena d’habitatge, és dels sistemes que actualment més s’implanten als domicilis.

Les ajudes Next Generation contemplen, entre altres, subvencions per instal·lar plaques solars, biomassa i també aerotèrmia. Aquests ajuts es vehiculen a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, legislat al Reial Decret 477/2021.

Apostar per la instal·lació d’aerotèrmia és fer-ho per millorar la salut mediambiental del planeta, reduir emissions i estalviar a la factura energètica. I, a més, canviar un sistema de calefacció previ per aerotèrmia és barat i, a hores d’ara, té ajudes importants.

Quines subvencions hi ha per a l’aerotèrmia el 2023? I com se sol·liciten?

El valor de les subvencions per instal·lar aerotèrmia a Catalunya és de 500€ per kW, fins a un màxim de 3.000 euros per habitatge.

Ajuda (€/kW)

500€

Ajuda màxim (€/habitatge)

3000€

Instal·lacions aerotèrmiques aire-aigua per a climatització i/o ACS.

Altres ajudes addicionals que es poden sol·licitar?

El Reial decret 477/2021 també conté ajudes addicionals, en el cas de l’aerotèrmia, per a la incorporació de sòl radiant i radiadors de baixa temperatura. Aquests ajuts addicionals es concedeixen només en el cas que aquests sistemes funcionin amb energia 100% renovable.

600€/kW

Límit màxim de 3.600 €
per aquest concepte.

Nova distribució interior de climatització, circuits hidràulics per a la incorporació de sòl radiant per projectes d’aerotèrmia, geotèrmia, hidrotèrmia o solar tèrmica, sempre que aquests sistemes funcionin al 100 % amb energia renovable.

550€/kW

Límit màxim de 1.830 €
per aquest concepte.

Nova distribució interior de climatització, circuits hidràulics per a la incorporació de radiadors de baixa temperatura o ventiloconvectors per a projectes d’aerotèrmia, geotèrmia, hidrotèrmia o solar tèrmica, sempre que aquests sistemes funcionin al 100% amb energia renovable.

Les ajudes es demanen des del web de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), fins al 31/12/2023 o fins que s’esgoti la dotació. Els ajuts es concediran per estricte ordre de sol·licitud.

Quina és la documentació necessària per a la sol·licitud de subvencions per a aerotèrmia a Catalunya?

La documentació general necessària en fer la sol·licitud és la mateixa que per a les estufes i calderes de biomassa, ja que formen part del mateix programa.

 • Formulari de sol·licitud emplenat amb dades personals i tècniques sobre la instal·lació, que conté certes declaracions responsables.
 • Còpia del NIF/NIE del sol·licitant.
 • Pressupost desglossat amb data posterior a l’1/07/2021 (dia després de la publicació de les ajudes al BOE).

I quina és la documentació necessària per a la justificació?

 • Informe justificatiu de la realització adequada de les actuacions subscrit, datat i emès per un tècnic titulat competent.
 • Justificació documental de la correcta execució de l’actuació ex post:
  • Certificat final d’obra subscrit pel director d’obra i director d’execució de l’obra; en cas que sigui preceptiu.
  • Certificat de la instal·lació tèrmica, subscrit per l’instal·lador habilitat i el director de la instal·lació, quan la participació d’aquest últim sigui preceptiva.
  • Còpia del projecte o memòria tècnica de disseny que s’hagi aportat a l’òrgan competent de la comunitat autònoma d’acord amb el RITE.
  • Còpia del projecte o memòria tècnica de disseny per a l’obtenció de l’autorització d’explotació o acta de posada en servei i/o Certificat d’Instal·lació Elèctrica (CIE) i/o certificat de la instal·lació tèrmica.
 • En el cas de bombes de calor (aerotèrmia, hidrotèrmia, geotèrmia), s’acreditarà el valor de l’SPF mitjançant les especificacions tècniques del fabricant de l’equip.
 • Relació classificada i signada pel destinatari últim de l’ajut de les comandes.
 • Relació classificada i signada pel destinatari de l’ajuda de les factures i dels corresponents justificants bancaris de pagament.
 • Certificats emesos per Hisenda i la Seguretat Social justificatius que el destinatari últim dels ajuts compleix les seves obligacions tributàries.
 • Declaració responsable d’existència d’altres subvencions o ajuts cobrats per a la mateixa actuació que la sol·licitada en aquest programa d’incentius.
 • Reportatge fotogràfic.
 • Declaració responsable de certes normatives.

Un cop registrada la sol·licitud, l’ICAEN té 6 mesos per notificar si se li ha concedit la subvenció. Aleshores, el sol·licitant té 18 mesos per justificar la subvenció, aportant una sèrie de documentació. Després de la revisió dels documents per part de l’ICAEN, s’ingressa l’import de la subvenció al compte bancari indicat.

T’assessorem i t’ajudem en la teva tramitació del programa d’incentius lligats a l’autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables.

Contacta'ns

Agenda una videotrucada!

Disposem d'un equip d'especialistes de servei d'atenció al client que t'atendran per videotrucada per explicar-te al detall els nostres serveis i poder-te facilitar la informació adequada.

Truqueu al 93 786 92 10 per programar.

Telèfon

Adreça

Carrer Marinel·lo Bosch, 6 08222 Terrassa

Segueix-nos