93 786 92 10 tecnic@dtermica.com

Hi ha dos tipus de tecnologia per generar electricitat a través de l’energia solar: la tecnologia fotovoltaica i la termosolar. Es tracta de dos conceptes que aprofiten el sol com a font d’energia, però que són diferents quant a la capacitat de gestió i l’adaptació a la demanda. El creixement demogràfic suposa un repte per a la humanitat, ja que comporta un increment de la demanda d’energia elèctrica. La solució a aquest repte és complexa, ja que requereix el desenvolupament de sistemes elèctrics nets i sostenibles. Només així podem limitar els efectes del canvi climàtic, l’origen del qual en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle per l’activitat humana ha estat demostrat. L’energia solar és una de les grans opcions.

Sostenible

Sistemes solars d’alt rendiment i fàcil instal·lació.

Sostenible

Permet reduir les emissions i el consum d’energia.

Estalvi

Estalvi econòmic a llarg termini durant molts anys.

Funcional

Còmode, segur i fiable, no dependre de manteniments complexos.

Eficient

Millora l’eficiència del teu habitatge.

Subvenció

Mesures per fomentar el desenvolupament de l’electrificació a través d’incentius fiscals.

Com funciona energia solar fotovoltaica?

L’energia solar fotovoltaica és una font d’energia renovable i neta que fa servir la radiació solar per produir electricitat. Es basa en l’anomenat efecte fotoelèctric, pel qual determinats materials són capaços d’absorbir fotons (partícules lumíniques) i alliberar electrons i generar un corrent elèctric.

Per fer-ho, s’empra un dispositiu semiconductor anomenat cel·la o cèl·lula fotovoltaica, que pot ser de silici monocristal·lí, policristal·lí o amorf, o bé altres materials semiconductors de capa fina. Les de silici monocristal·lí s’obtenen a partir d’un únic vidre de silici pur i arriben a la màxima eficiència, entre un 18% i un 20% de mitjana. Les de silici policristal·lí s’elaboren en bloc a partir de diversos vidres, per la qual cosa resulten més barates i tenen una eficiència mitjana entre el 16% i el 17,5%. Finalment, les de silici amorf presenten una xarxa cristal·lina desordenada, cosa que comporta pitjors prestacions (eficiència mitjana d’entre un 8% i un 9%) però també un preu menor.

energia

Es tracta d’un tipus d’energia 100% renovable, inesgotable i no contaminant, que no consumeix combustibles ni genera residus, per això contribueix al desenvolupament sostenible.

Solar

Panells fotovoltaics

Es tracta de grups de cel·les fotovoltaiques muntades entre capes de silici que capten la radiació solar i transformen la llum (fotons) en energia elèctrica (electrons).

Inversors

Hi ha diversos tipus d’inversors solars, depenent del tipus d’instal·lació: hi ha els inversors normals o de string (tant monofàsics com trifàsics), hi ha els microinversors i els híbrids, que permeten incorporar bateries a més de panells.

Transformadors

El corrent altern generat pels inversors és de baixa tensió (380-800 V), per la qual cosa s’utilitza un transformador per elevar-lo a mitja tensió (fins a 36 kV).

Bateries

Encarregades d’emmagatzemar l’energia produïda pels panells i no demanada en aquell instant per quan sigui necessari.

Reguladors

Protegeixen la bateria contra sobrecàrregues i en prevenen un ús ineficient.

L’energia fotovoltaica és modular, per la qual cosa es poden construir des d’enormes plantes fotovoltaiques a terra fins a petits panells per a teulades. Permet la instal·lació de bateries per emmagatzemar l’electricitat sobrant i donar-ne ús posterior.

És un sistema particularment adequat per a zones rurals o aïllades on la línia elèctrica no arriba o és dificultosa o costosa la seva instal·lació, o per a zones geogràfiques la climatologia de les quals permet moltes hores de sol a l’any.

Preparat pel futur

Mòduls d’alta eficiència.

Inversors, fixacions i accessoris per a una fàcil instal·lació.

Màxim confort al mínim espai.

El millor ambient a la llar.

auroPOWER

Sistema fotovoltaic.

E

Sistema fotovoltaic complet 10 anys de garantia. Fabricat a Europa.

E

Mòduls fotovoltaics d'excel·lent rendiment i de fàcil i ràpida instal·lació sobre teulada plana o inclinat.

E

Connexió de l'inversor i configuració intuïtiva.

auroSTEP pro/2

Sistema solar compacte per termosifó.

E

Kit d'instal·lació senzilla i ràpida, màxima producció d'ACS amb el cost més baix.

E

Certificat Solar keymark, protecció contra la corrosió.

E

Escalfament elèctric 2/3 kW (opcional).

auroTHERM plus

Captadors solars plans.

E

Captador solar pla d'alt rendiment de muntatge a teulada plana i inclinat.

E

Per a sistemes ACS i suport a la calefacció solar especialment dissenyat per suportar sobre temperatures.

E

Models per a funcionament drainback i pressuritzat.

F.A.Q. energia termosolar

Quina diferència hi ha entre l’energia solar fotovoltaica i la termosolar?

L’energia termosolar es genera mitjançant un procés tèrmic. Senzillament, aprofita la calor del sol i la converteixen en calor per a l’ús domèstic. Mentrestant, la fotovoltaica realitza un procés químic, transformant la radiació solar en energia elèctrica.

Per què és necessari l’intercanviador de calor?

L’intercanviador de calor escalfa l’aigua de consum a través de la calor captada de la radiació solar. Se situa al circuit primari, al seu extrem. Té forma de serpentí, ja que així s’aconsegueix augmentar la superfície de contacte i, per tant, l’eficiència.

L’aigua que entra a l’acumulador —sempre que estigui més freda que el serpentí— s’escalfarà. Aquesta aigua, escalfada en hores de Sol, quedarà disponible per al consum posterior.

On es fa servir l’energia termosolar?

L’energia solar tèrmica és la que aprofita la llum del Sol per a generar calor per a diferents usos: cuinar, produir aigua calenta, calefacció o energia mecànica. És una forma d’energia renovable sostenible que, normalment, s’aplica a habitatges i instal·lacions petites.

És necessari un acumulador?

L’acumulador és un dipòsit on s’acumula l’aigua escalfada útil per al consum. Té una entrada per a l’aigua freda i una sortida per a la calenta. La freda entra per sota de l’acumulador on es troba amb l’intercanviador. A mesura que s’escalfa es desplaça cap amunt, des d’on sortirà l’aigua calenta per al consum.

Internament, disposa d’un sistema per evitar l’efecte corrosiu de l’aigua calenta emmagatzemada sobre els materials. Per fora té una capa de material aïllant que evita pèrdues de calor i està cobert per un material que protegeix l’aïllament de possibles humitats i cops.

Què són els captadors solars de tubs de buit “tot vidre”, sense tub de coure?

Sistema els tubs de vidre, introduïts, d’un en un, en un altre tub de vidre entre els quals es fa el buit com a aïllament. Aquests equips poden tenir un rendiment més gran als de placa plana a temperatures elevades d’aigua calenta o climes molt freds, però tenen rendiments menors a temperatures properes al consum domèstic típic (45 °C) o climes temperats o càlids.

Quina vida útil tenen els escalfadors solars d’aigua?

Un sistema termosolar dura més de vint anys i amb el manteniment no n’ha de perdre l’eficiència. A l’hora d’adquirir un equip d’aquests, has de rebre una garantia mínima del fabricant de deu anys al mateix col·lector d’aigua.

Quan heu de reemplaçar el vostre escalfador d’aigua solar?

Quan és massa vell i fa un soroll estrany, i no escalfeu correctament l’aigua o produeix aigua fangosa o sorrenca. En el cas de tenir fuites d’aigua, i quan surt de l’escalfador té olors estranyes.

Contacta'ns

Agenda una videotrucada!

Disposem d'un equip d'especialistes de servei d'atenció al client que t'atendran per videotrucada per explicar-te al detall els nostres serveis i poder-te facilitar la informació adequada.

Truqueu al 93 786 92 10 per programar.

Telèfon

Adreça

Carrer Marinel·lo Bosch, 6 08222 Terrassa

Segueix-nos