93 786 92 10 tecnic@dtermica.com

Geotèrmia

Els sistemes de geotèrmia utilitzen l’energia calorífica que s’emmagatzema en la terra per aportar calefacció a l’hivern, refrigeració a l’estiu i aigua calenta tot l’any. L’energia geotèrmica es manté estable pràcticament durant tot l’any entre 10º – 15º graus, per tant està en condicions óptimes per generar fred o calor necessari per a l’habitatge. La geotèrmia ofereix nombrosos avantatges, tant per al particular com per a la societat, i per això la majoria dels habitatges de nova construcció ja tenen aquest tipus de sistemes. Descobreix-les a continuació:

Tecnologia

Ofereix un alt nivell d’eficiència i rendiment.

Sostenible

Permet reduir les emissions i el consum d’energia.

Estalvi

Estalvi econòmic a llarg termini durant molts anys.

Funcional

Còmode, segur i fiable, no dependre de manteniments complexos.

Independència

No depèn dels preus de l’energia.

Subvenció

Mesures per fomentar el desenvolupament de l’electrificació a través d’incentius fiscals.

Com funciona?

L’energia geotèrmica funciona de diverses maneres segons el jaciment i les necessitats de l’usuari o indústria. Als jaciments de vapor en superfície d’alta temperatura s’utilitzen turbines per generar electricitat. Quan aquest tipus d’obertura no existeix, s’utilitzen canonades farcides de líquid anticongelant que absorbeix la calor de la terra portant-ho així a les llars.

Als jaciments d’alta temperatura es necessiten turbines per transformar l’energia geotèrmica en electricitat, mentre que als de baixa temperatura fan servir una bomba de calor geotèrmica per multiplicar la calor que es recull del subsol, no havent de transformar l’energia.

Pas 1

La temperatura del subsòl es manté estable en 15ºC des dels 5 als 10 metres de profunditat i, a partir d’aquí, augmenta 3ºC cada 100 metres.

Pas 2

Aquests 15-20ºC que hi ha fins als 150 metres del subsol poden ser usats per a la generació de calor a l’hivern, pel fet que el subsol està més calent que la temperatura ambient i, per a la generació de fred a l’estiu, ja que el subsol posseeix una temperatura més baixa que l’exterior en aquella època de l’any.

Pas 3

Per obtenir la calor de la terra cal excavar i enterrar unes sondes de captació, és a dir, unes canonades de polietilè amb líquid caloportador que normalment està compost per aigua i glicol. La profunditat a què cal enterrar aquestes sondes depèn del tipus d’habitatge i de terreny.

Pas 4

El líquid caloportador entra a terra a través de les sondes o canonades, aquí absorbeix la calor del terra i es dirigeix a la bomba de calor geotèrmica. Aquí el líquid caloportador cedeix la seva calor a un fluid que està més fred i que en augmentar la seva temperatura s’evapora i passa per un condensador que augmenta la seva pressió i temperatura, i així pot escalfar el terra radiant de la casa i el sistema d’ACS.

L’energia geotèrmica de baixa entalpia o temperatura serveix per donar calefacció i aigua calenta sanitària (ACS) tant a barris sencers com a particulars. Suposa un estalvi ja que l’energia és barata a més de ser una renovable, però el cost de la seva instal·lació és molt superior al d’instal·lar gas natural, per la qual cosa el gas natural encara és la primera font de calor.

Preparat pel futur

Sistemes geotèrmics.

Aprofitament temperatura interior terrestre.

Màxim confort al mínim espai.

El millor ambient a la llar.

geoTHERM perform

Bomba de calor geotèrmica d’alta potència.

E

Solució sostenible per a instal·lacions centralitzades en cascades, ideal en projectes de reforma.

E

Màxima durabilitat i fiabilitat, alts rendiments mitjançant l'ús d'energia geotèrmica.

E

Combinable amb energia fotovoltaica i ventilació mecànica.

allSTOR exclusive VPS /3-7

Dipòsits multienergia.

E

Dipòsit multifunció compatible amb qualsevol font d'energia, 2 dipòsits en 1 gràcies al sistema d'estratificació integrada.

E

Sistema ampliable: fins a 240 m2 de captadors i 180 L/min d'ACS.

E

Mòduls hidràulics muntats directament al dipòsit, fins a 200 mm dʻaïllament tèrmic.

F.A.Q.

Què són les perforacions geotèrmiques?

Les perforacions geotèrmiques permeten introduir les sondes de captació a la profunditat adequada, on la calor del terra és més estable, i permeti l’òptim funcionament del sistema. La profunditat de les mateixes oscil·la entre els 80 i els 150m, depenent de les característiques del terreny.

Geotèrmia o aerotèrmia?

La geotèrmia utilitza una bomba terra-aigua ja que l’energia calorífica l’aconsegueix mitjançant líquid refrigerant que circula per canonades soterrades i que absorbeix la temperatura constant del terreny. La bomba aire-aigua de l’aerotèrmia recull l’energia de l’ambient, ja que l’aire conté energia sempre que la seva temperatura estigui per sobre dels -273.15ºC (0º K).

Què és una sonda captadora geotèrmica?

Les sondes captadores geotèrmiques s’introdueixen a terra a través de perforacions d’uns 30-100 metres de profunditat on aquest té una temperatura estable durant tot l’any.

La sonda consisteix en un doble un col·lector en forma d’U, que absorbeix la calor de la terra, passant per una barreja d’aigua i anticongelant per arribar a la bomba de calor, que transformarà aquesta calor en energia.

Comparatiu rendiment caldera geotèrmia o gas natural

El rendiment d’una instal·lació geotèrmica és molt alt, ja que per cada kWh de llum que consumeix el generador produeix al voltant de 6 kW de calor, mentre que el gas natural es queda a 0,8 kW. Això fa que la geotèrmia sigui força més rendible a llarg termini.

Què és la geotèrmia horitzontal?

El sistema de captació de geotèrmia horitzontal consisteix en l’enterrament de les canonades de polietilè, per on circula l’anticongelant, a una profunditat d’1 a 2 metres al llarg d’un terreny. A aquesta profunditat, la gran part de la calor que conté la terra es deu a la conservació que fa de l’energia procedent del sol.

Les dimensions del terreny que ha de cobrir el sistema de captació dependrà de la mida de l’habitatge, ja que si la xarxa col·lectora no és prou gran produirà un baix rendiment de la bomba de calor, generant menys calor de la necessitat.

Avantatges de la geotèrmia vertical

No requereix molt espai. La temperatura ambient no afecta la calor del subsòl perquè és profund i recull més calor a causa de la temperatura més alta a aquesta profunditat. Per tant, consumeix menys energia elèctrica que la geotèrmia horitzontal.

Quina és la vida útil d’un sistema de geotèrmia?

La vida útil d’una instal·lació d’aerotèmia és al voltant dels 15-25 anys, mentre que la geotèrmica pot ser del doble. Això és degut a l’exposició constant a l’exterior que té el sistema aerotèrmic.

Contacta'ns

Agenda una videotrucada!

Disposem d'un equip d'especialistes de servei d'atenció al client que t'atendran per videotrucada per explicar-te al detall els nostres serveis i poder-te facilitar la informació adequada.

Truqueu al 93 786 92 10 per programar.

Telèfon

Adreça

Carrer Marinel·lo Bosch, 6 08222 Terrassa

Segueix-nos