93 786 92 10 tecnic@dtermica.com

Política de privadesa

XAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ protegeix les seves dades personals i la capacitat de decisió sobre l’ús d’aquestes dades i mitjançant aquesta política de complir així mateix l’obligació d’informació a l’interessat. Estem compromesos a protegir i respectar la seva privadesa. Aquesta política estableix les bases d’acord amb les quals tractarem qualsevol dada personal que ens aporti.

1. Identificació del responsable del tractament

XAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ, amb DNI 45471931B i seu al Carrer Vilanova i La Geltrú, 9 6è 4a 08225 TERRASSA i correu electrònic tecnic@dtermica.com i lloc web: www.dtermica.com.

2. Amb quina finalitat utilitzem les dades que ens facilita?

A. Amb fins de compliment contractual. Per complir amb els acords en el subministrament de serveis que ens contracta i poder realitzar-los segons les condicions exposades en cada cas. B. Amb fins de comunicació comercial i informació basats en el seu consentiment. Per poder comunicar promocions comercials, informació de productes i novetats, convidar-vos a esdeveniments i activitats, us demanem consentiment de forma expressa, podent ser revocat de manera senzilla en qualsevol moment que ho consideri oportú. C. Amb fins de seguretat i registre d’accessos basats en interès legítim. Per poder garantir la seguretat a les nostres instal·lacions, protegir-ne la propietat, donar compliment al pla d’emergències i comunicar aspectes relacionats amb la seguretat en el treball i la prevenció de riscos.

3. Cessió de dades

Les dades personals que ens faciliti seran exclusivament tractades per XAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ i no se cediran a tercers. Se cediran dades si ho sol·liciteu o autoritzeu prèviament, o si, sense ser necessari el vostre consentiment previ, ho requereix una autoritat legal reguladora o les forces de seguretat de l’estat competents per requeriment judicial.

4. Períodes de conservació de les vostres dades

Les dades demanades es conservaran durant la vigència del contracte o autorització i una vegada finalitzat, durant el període legal establert.

5. Transferències internacionals de dades

Us informem que en cap cas les vostres dades seran tractades ni emmagatzemades fora dels límits de la Unió Europea.

6. Exercici dels seus drets

Us informem que podeu exercir els següents drets de forma gratuïta, per correu electrònic a tecnic@dtermica.com adjuntant una còpia del vostre DNI o document acreditatiu equivalent.
  • Accés: Consulta de les dades personals de què disposa XAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ.
  • Rectificació: Modificar les vostres dades si han canviat, són inexactes o incomplets.
  • Supressió: Sol·licitud per eliminar les vostres dades.
  • Oposició: Sol·licitud perquè les teves dades no siguin tractades.
  • Limitació de tractament: Sol·licitar que es limiti el tractament de les vostres dades.
  • Portabilitat: Rebre les dades facilitades per vostè en format electrònic i les obtingudes durant la relació contractual amb XAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ, així com la seva transmissió a una altra organització.
Reclamacions: Si considereu que per qualsevol motiu XAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ no heu tractat de forma correcta les vostres dades d’acord amb la normativa vigent, podeu adreçar-vos al Responsable de Seguretat tecnic@dtermica.com que atendrà i cursarà la vostra reclamació amb la màxima diligència, podrà a més, si ho considera oportú presentar una reclamació adreçant-se a la Agència Espanyola de Protecció de Dades.